KONTAKT:

Kontaktná osoba:

Mgr. Magdaléna Paulišincová


Michalská 489/41

082 22 Šarišské Michaľany

 

IČO: 30 650 186

DIČ:1021001003

OU-PO-OZP1-2015/019718-2

č.živnostenského registra 707-19800

 

V prípade, že chcete platiť prostredníctvom účtu (za objednaný tovar):

 IBAN: SK9209000000000460412145

 BIC: GIBASKBX

 kód banky: 0900 SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

   

E-mailová adresa: daryzeme@daryzeme.com

Telefón: 0915 928 491 

 

Objednávky na vybraný tovar prosím realizujte prostredníctvom e-shopu

www.daryzeme.com

 V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností alebo pomoci pri realizovaní objednávky,

 nás môžete kontaktovať na horeuvedenú e-mailovú adresu alebo telefón.